Tentoonstelling

Tentoonstellingsreglement + inschrijfformulier

EXTRA maatrgelen COVID 19

EXTRA MAATREGELEN WEGENS CORONA TIJDENS DE TENTOONSTELLING

- Om geldverkeer te beperken vragen wij om het inschrijvingsgeld te storten. De winnaar krijgt het prijzengeld gestort op zijn zichtrekening.

- In tentoonstellingshal is er éénrichtingsverkeer. Ook indien men iets wil vragen/regelen met het TT-secretariaat, gelieve hiermee rekening te houden.

- Op het inschrijvingsformulier het uur (tussen 14u en 22u) van inkorving (van … tot …) vermelden (coronamaatregel – tijdsslot opleggen). Wij nemen dan terug contact met de inzender op om het juiste tijdsstip van inkorving te melden.

- Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling is er vanaf de toegangspoort mondmasker plicht.

- Eveneens vragen wij om rekening te houden met de handhygiëne en social distancing (afstand houden).

- Wegens Corona voorzien we geen verkoopstand (dieren zouden hier niet gekeurd worden)

- Uitkorven vanaf 16u (er wordt een beperkt aantal personen gelijktijdig toegelaten in de tentoonstellingshal)

- Opening tentoonstelling: zaterdag van 10u tot 19u – zondag van 10 tot 16u

- Er wordt geen administratie gedaan voor ondermeer lidgeld, fokkerskaart, … tijdens de openingsuren van de tentoonstelling. Betalingen van lidgeld en/of fokkerskaart kan via storting. Wanneer we het e-mailadres kennen van het lid wordt het aanvraagformulier fokkerskaart 2021-2022 per e-mail toegezonden.

EXTRA HULP NODIG

MAAR....... ER IS EEN MAAR,

Graag willen we ook dit jaar onze tentoonstelling organiseren en we weten dat het kan en mogelijk is!

Maar, … en nu komt het. In deze uitzonderlijke tijden, zijn uitzonderlijke maatregelen nodig en dus zeker veel meer helpers.

En wij als bestuur weten, dat haar leden voor Avivaria hun hart op de juiste plaats dragen en de vereniging niet in de steek laten.

Ben jij iemand die een handje kan toesteken, al is het maar een uurtje, dan ben je meer dan welkom. Waar hebben we iemand nodig?

- Na de ledenvergadering van 27-09 gaan we de zeilen hangen en de schuur opruimen

- Opbouw tentoonstelling op zondag 08 en maandag 09 november

- Dieren verzorgen vrijdagnamiddag en zaterdag- en zondag dit voor en na de openingsuren (voor 10u en na 20u)

- Toezicht bij ingang en uitgang tijdens de show

- Oogje in ’t zeil houden en zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt

- Aan het buffet + opdienen

- Nachtwacht

- Afbraak tentoonstelling 15-11 na de uitkorving