Clublid worden

Wens je lid van onze vereniging te worden? Wil je eerst nog wat bijkomende info?

Stuur een e-mail naar avivaria@skynet.be en wij zenden je graag bijkomende informatie of stort je lidgeld met vermelding van uw persoonlijke gegevens (naam + adres).

Stortingen gebeuren op het rekeningnummer van de vereniging:

IBAN-code (rekeningnummer): BE75 0680 9145 4051

BIC- code: GKCCBEBB

Kleindierclub AVIVARIA v.z.w.

p.a. Boogbosstraat 30,

3560 Lummen-Linkhout

Lidgelden bedragen:

voor leden uit België: eerste lid in gezin: 20,- Euro/jaar* tweede of jeugdlid (-18 jaar): 14,- Euro/jaar*

voor buitenlandse leden: per lid 26,- Euro /jaar*

(*) Indien men zijn bijdrage vrijwillig hernieuwt voor 01 december, ontvangt men een reductie van 5,00 euro per lidgeld.
Tevens bekomt ieder lid gratis het clubblad, de adreslabel op de omslag is uw lidkaart.

rek. nr. : 068-0914540-51

Voor buitenlandse leden:

per lid 20,- Euro /jaar*

IBAN-code: BE75 0680 9145 4051

BIC- code: GKCCBEBB

*Indien men vrijwillig zijn bijdrage hernieuwt voor 1 december, ontvangt men een reductie van 5 euro per lidgeld.