Oormerken

OORMERKEN KONIJNEN

BELANGRIJKE INFO VOOR ONZE PELSDIERLIEFHEBBER

Veerle Lambrighs en Robin Housen geven te kennen dat zij vanaf 14/11/2023 niet langer in staan voor het tatoeëren van konijnen. Via de Vlaamse overheidsdienst dierenwelzijn is ons medegedeeld dat het tatoeëren van konijnen verboden is net zoals het oormerken van cavia's.

Merktekens voor zowel cavia's als konijnen zullen vanaf 2024 door de fokker zelf besteld moeten worden en ze zullen deze zelf moeten aanbrengen op eigen risico. De overheid meldt het volgende: “Deze staan niet opgenomen in het ingrepenbesluit (het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort). Dit betekent dat deze ingreep bij konijnen verboden is. Om dieren te identificeren zijn er alternatieven voorhanden die minder pijnlijk zijn”.