Jongdierendag

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018 - JONGDIERENDAG

DUIVEN, HOENDERS, KONIJNEN EN CAVIA’S

De jongdierendag voor deze diersoorten start om 14u00. Om de

nodige kooien te kunnen voorzien, vragen wij om je dieren in te

schrijven voor de rasbespreking en dit uiterlijk tegen 18 augustus

2018.

Zowel keurmeester(s) als liefhebbers zijn aanwezig bij de bespreking

en mogen of kunnen hun zegje doen.

Fokkers, voor jou is dit het moment om de nodige vragen te stellen,

doen! Aangezien het hier gaat om een niet-officiële keuring, vragen

wij om zelf notities te nemen!

Motivatie om deel te nemen is zeker:

- Deelname jongdierendag is GRATIS

- Je doet een mand vol kennis op!

- Clubleden krijgen een reductie op het inschrijvingsgeld van de

tentoonstelling van Aviaria van € 0,50 per dier van het ras dat

hij/zij op deze jongdierendag ter bespreking aan biedt.

Inschrijven kan liefst via e-mail (avivaria@skynet.be) of telefonisch

011-25 44 45 met opgave van:

- Naam deelnemer

- Rassen en aantal dieren