Ledenvergadering

Maandelijkse ledenvergadering

Beste clubvrienden

Graag nodigen wij u uit op onze volgende ledenvergadering die

plaats vindt op zondag 24 juni 2018 in ons clublokaal,

Heksenbergstraat 5-7 te Hasselt.

Van 09 uur tot 09u30 kan je er al terecht om boeken uit te lenen.

Vanaf 09u30 starten wij met de voordrachten.

Dagorde:

• Welkomstwoord door de voorzitter

• De heer Wim Kennes komt een woordje uitleg geven over

“Samenstelling van het voer voor konijnen”

• Toelichting verslag bestuursvergadering

• Rondvraag i.v.m. het onderwerp van de spreekbeurt

• Vragen en/of suggesties i.v.m. de werking van de vereniging

• Eventjes bijpraten

• Slotwoord

Spreekbeurten zijn altijd de moeite waard om te volgen. Altijd

welkom zijn vrienden of kennissen, nodig ze uit!

Tot dan,

Het bestuur

• Toelichting verslag bestuursvergadering

• Rondvraag i.v.m. het onderwerp van de spreekbeurt

• Vragen en/of suggesties i.v.m. de werking van de vereniging

• Eventjes bijpraten

• Slotwoord

Spreekbeurten zijn altijd de moeite waard om te volgen. Altijd

welkom zijn vrienden of

kennissen, nodig ze uit!