Ledenvergadering

Maandelijkse ledenvergadering

Beste clubvrienden

Graag nodigen wij u uit op onze volgende ledenvergadering die

plaats vindt op zondag 26 november 2017 in ons clublokaal,

Heksenbergstraat 5-7 te Hasselt.

Van 09 uur tot 09u30 kan je er al terecht om boeken uit te lenen.

Vanaf 09u30 starten wij met de voordra

Dagorde:

• Welkomstwoord

• De heer Filip Hendrickx komt spreken over “de oude Belgische

hoenderrassen”

• Toelichting verslag bestuursvergadering

• Rondvraag in verband met het onderwerp van de spreekbeurt

• Vragen en/of suggesties i.v.m. de werking van de vereniging

• Slotwoord

Spreekbeurten zijn steeds de

moeite waard om te volgen.

Altijd welkom zijn vrienden of

kennissen, nodig ze uit!

Tot dan,

Het bestuur.