Clublid worden

LIDGELD 2018

Indien men het lidgeld spontaan vernieuwt vóór 01 december voorafgaand aan het nieuwe werkjaar (zonder dat er een overschrijvingsformulier door de club werd bezorgd), krijg je per

lidkaart 5,00 euro reductie.

Nieuwe leden of leden die na 30 november voorafgaand aan het nieuwe werkjaar hun lidgeld vernieuwen, betalen 20,00 euro.

Met deze werkwijze willen wij de schatbewaarder en het secretariaat wat ontlasten van de toch niet te onderschatten administratieve rompslomp. Onnodige onkosten worden zo ook uitgespaard.

Dus, diegenen die uiterlijk tegen 30 november hun lidgeld hebben vernieuwd, sparen 5,00 euro

uit!

Drankbonnetjes aankopen kan enkel tijdens ledenvergaderingen; dus niet meer tijdens tentoonstellingen, eetdagen, …

Dit is zo beslist opdat er geen verwarring zou ontstaan voor de bezoekers van onze evenementen.

De drankbonnen kunnen de leden wel gebruiken tijdens alle activiteiten van Avivaria of van andere verenigingen indien zij een activiteit hebben in/aan ons clublokaal.

Wenst u lid van onze vereniging te worden?

Stuur ons een e-mail en wij zenden u graag bijkomende info.

Of stort uw lidgeld met vermelding van uw persoonlijke gegevens (naam + adres).

Stort dan uw lidgeld op rekeningnummer van ;

Kleindierclub AVIVARIA v.z.w.

p.a. Boogboosstraat 30,

3560 Lummen-Linkhout

met vermelding lidgeld, uw naam en adres.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Voor leden uit België:

eerste lid in gezin: 20,- Euro/jaar *

tweede of jeugdlid (-18 jaar): 14,- Euro/jaar*

IBAN-code: BE75 0680 9145 4051

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Voor buitenlandse leden:

per lid 23,- Euro /jaar*

IBAN-code: BE75 0680 9145 4051

BIC- code: GKCCBEBB

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

*Indien men vrijwillig zijn bijdrage hernieuwt voor 1 december, ontvangt men een reductie van 5 euro per lidgeld.